021-88540882-3

رسپینا صنعت کاسپینرسپینا صنعت کاسپین

روغن‌پاش ( Lubricator)

روغن‌پاش ( Lubricator)

توسط روغن‌پاش مي‌توان ادوات پنيوماتيکي را روغن‌کاري نمود. روغن‌کاري قطعات متحرک سيلندرها و شيرها موجب کاهش اصطکاک و در حين حال مانع سائيدگي قطعات مي‌شود. در ضمن روغن‌کاري موجب مي‌شود که قطعات تا حدودي در برابر زنگ‌زدگي محافظت شوند. البته بايد توجه داشت که قطعاتي که در مدارهاي کنترلي پنيوماتيکي کار مي‌کنند بهتر است از هواي عاري از روغن استفاده نمايند. روغن‌پاش بايد پس از فيلتر و شير تنظيم فشار قرارگيرد. بايد توجه داشت که روغني را استفاده نمود که با نشت‌بندها سازگار باشد و باعث از بين رفتن آنها نگردد. از جمله اين روغن‌ها مي‌توان به روغن‌هاي AWS ,  AWS و    AWSشرکت CASTROL و يا  TELLUS ,   TELLUS و TELLUS  شرکت SHELL اشاره نمود.

همانطور که در قبل اشاره‌شده‌بود روغن‌پاش براساس اصل ونتوري کار مي‌کند. نحوه کار مطابق شکل 20 به اين صورت است که هوا از دهانه (1) وارشده و پس از عبور از تنگناي (5) فشارش افت مي‌کند. اين افت فشار باعث مي‌شود که فشار محفظه (7) پايين‌تر از فشار در ظرف روغن باشد و بنابراين روغن بداخل محفظه (7) مکيده مي‌شود. روغن وارد شده به محفظه از طريق کانال (8) با هواي عبوري مخلوط مي‌شود و به تجهيزات منتقل مي‌شود. با تغير اندازه تنگنا ميزان افت فشار تغيير مي‌کند و بنابر اين مي‌توان ميزان روغن ورودي به هوا را کنترل نمود. اين کار توسط پيچ تنظيم انجام مي‌شود. ميزان روغن موجود در هوا با توجه به نوع تجهيزات و محيط کارکرد آنها متفاوت است ولي در شرايط معمولي در هر 30 ليتر هوا بايد حدود  cc 0.00522 روغن موجود باشد. امروزه سعي بر آن است که تجهيزات پنيوماتيکي طوري ساخته شوند که بتوانند بدون روغن‌کاري نيز بخوبي عمل نمايند.

تاریخ ارسال: 1397/3/19
تعداد بازدید: 744

ارسال نظر


ارتباط با ما


شرکت رسپینا صنعت کاسپین

رسپینا صنعت

آدرس : تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سید خندان، کوچه موزه، پلاک 8، واحد 8

تلفن : 021-88540882-3

فکس : 021-88514465

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع